Loading...
Αποτελέσματα 2020-01-24T02:49:41+00:00

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η επεξεργασία των δεδομένων που προέκυψαν από τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, έγινε με το στατιστικό πακέτο SPSS, ώστε να καταστεί δυνατή η  σύγκριση μεταξύ των μεταβλητών, πριν και μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος, και να εξαχθούν συμπεράσματα αναφορικά με την  αποτελεσματικότητα του. Για τα ποιοτικά δεδομένα που συλλέχθηκαν από τις δυο σχολικές μονάδες, οι οποίες λειτουργούν ως μελέτες περίπτωσης, αξιοποιήθηκαν ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις, όπως η ανάλυση περιεχομένου.

Η αρχική επεξεργασία των ερευνητικών δεδομένων δείχνει μια σημαντική αλλαγή στις γνώσεις και ιδιαίτερα στις στάσεις  των μαθητών και των μαθητριών σε σχέση με τα θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και κλιματικής αλλαγής. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και από την επεξεργασία των απαντήσεων των ερωτηματολογίων των εκπαιδευτικών.

Επίσης, η επεξεργασία των ερωτηματολογίων των Σχολικών Μονάδων, δείχνει ότι το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με συστηματικό τρόπο σε όλα τα συμμετέχοντα σχολεία, γεγονός που απέφερε πλούτο δεδομένων για τον θετικό αντίκτυπο  του προγράμματος στα 73 σχολεία. Επίσης προκύπτουν σημαντικά συμπεράσματα για τις βέλτιστες συνθήκες υλοποίησης του προγράμματος, καθώς και σημαντικά στοιχεία αναφορικά με τα προβλήματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης  του προγράμματος.

Αποτελέσματα έρευνας